Alexander Ben Zvi. Jakie jest główne zadanie nowego ambasadora Izraela w Polsce ?

Alexander Ben Zvi został nowym ambasadorem Izraela w Polsce. Od września 2019 roku. To jeden z czterech ( USA , Niemcy , Rosja i Izrael ) najważniejszych ambasadorów w Polsce. Urodził się w komunistycznym Związku Radzieckim i tam spędził młodość. Potem wyemigrował z rodzicami do Izraela. Ukończył studia i został dyplomatą.

Alexander Ben Zvi.
Ambasador Izraela w Polsce.

Falstart pana ambasadora.

Pierwszych wywiadów w Polsce udzielił “Gazecie Wyborczej” i Radiu Zet. Oczywiście ten wybór nie jest przypadkowy. Potwierdził , że jest za zwrotem bezspadkowym majątku pożydowskiego organizacjom żydowskim , wiedząc , że to jest sprzeczne z polskim prawem. Wyraził zaniepokojenie dobrym wynikiem “Konfederacji” w ostatnich wyborach w Polsce. Nazwał ich partią antysemicką , nie popierając tej tezy żadnymi dowodami. To falstart pana ambasadora. Nie zna mentalności Polaków. Takimi wypowiedziami zwiększa poparcie społeczne dla “Konfederacji” . Wywołuje też nastroje anysemickie w Polsce.

Płońsk. Ambasador Izraela na Marszu Milczenia.

Zły scenariusz ( jedna z opcji ).

Miejmy nadzieję , że nowy pan ambasador nie będzie pouczał Polaków jak mają głosować w wyborach . Nie będzie też słuchał złych rad radykalnej lewicy , a całą swoją energię poświęci na budowanie przyjaznych relacji pomiędzy Polakami i Żydami.

Najgorsze co mogłoby się wydarzyć w przyszłości to jeżeli głównym celem ambasadora Izraela będą tajne spotkania i negocjacje z polskimi władzami w sprawie bezspadkowego mienia pożydowskiego. Niestety , niektórzy twierdzą , że to jest właśnie zadanie nr.1 dla ambasadora. Jeżeli tak się stanie , to czekają nas burzliwe lata w relacjach polsko – żydowskich i skokowy wzrost antysemityzmu w Polsce.

Pan ambasador Alexander Ben Zvi ma korzenie rosyjskich Żydów. My , w Polsce , mamy fatalne doświadczenia z rosyjskimi Żydami. Wystarczy wspomnieć tylko dwie daty : 1920 rok i 17 września 1939 rok. Miejmy nadzieję , że to nie będzie miało żadnego znaczenia w przyjaznych relacjach polsko – żydowskich. Na dzisiaj , to właśnie Polska jest najbezpieczniejszym miejscem dla Żydów w Europie. Wystarczy poczytać co się dzieje w Niemczech , Francji czy Wielkiej Brytanii. © ( MARB )

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.