Satanowski. Rosyjski Żyd i komunista, który chwali zbrodnię katyńską.

Jewgienij Satanowski (Evgenij Satanovskij) – rosyjski Żyd i komunista, chwalił w rosyjskiej telewizji sowieckiego zbrodniarza Józefa Stalina za wymordowanie kilku tysięcy polskich oficerów w Katyniu w 1940 roku. Satanowski był prezesem rosyjskiego Kongresu Żydów w latach 2001 – 2004 i jest klasycznym przykładem żydokomuny. W wielu swoich wypowiedziach Satanowski rozpacza nad upadkiem Związku Sowieckiego. Tak jak Putin.

Jewgienij Satanowski (Evgenij Satanovskij) – rosyjski Żyd i komunista, chwalił w rosyjskiej telewizji sowieckiego zbrodniarza Józefa Stalina za wymordowanie polskich oficerów w Katyniu w 1940 roku. Satanowski był prezesem rosyjskiego Kongresu Żydów w latach 2001 – 2004. To klasyczny przykład żydokomuny.

Satanowski chwali Stalina za zbrodnię katyńską.

Skandaliczne słowa o Katyniu miały miejsce 20 stycznia 2020 roku na antenie rosyjskiej telewizji propagandowej Rossija 1, w programie czołowego rosyjskiego propagandzisty Władimira Sołowiowa.
Satanowski stwierdził, że Stalin miał rację nakazując mord w Katyniu, czyli rozstrzelanie kilku tysięcy polskich jeńców wojennych oraz miał rację nie udzielając pomocy Powstaniu Warszawskiemu. „Powinien był zrobić i to pierwsze i to drugie” – dodał.

Wypowiedź ta zaskoczyła nawet Sołowiowa, który skomentował ją słowami „to okropne”.
W dalszej części swojej wypowiedzi Satanowski wyjaśnił, dlaczego tak uważa. „Żaden normalny dowódca wojskowy nie pozostawiłby na swoich tyłach grupy dobrze przygotowanych oficerów z wrogiej armii” – mówił Satanowski nie wspominając, że zamordowani polscy oficerowie byli bezbronnymi jeńcami wojennymi.
Skandaliczne słowa wypowiedziane przez Jewgienija Satanowskiego były cytowane także przez inne rosyjskie media, zyskując tym samym duży rozgłos. Ale co najciekawsze nikt nie potępił Satanowskiego. Zero potępienia to znak czasu jaka jest współczesna Rosja.

Zbrodnia Katyńska to dokonany wiosną 1940 r. przez sowieckie NKWD mord na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego. Ofiarom strzelano w tył głowy z najbliższej odległości na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego ze Stalinem na czele.


Satanowski zakończył swoją antypolską wypowiedż stwierdzeniem, że: „Polacy byli antysemitami i mordowali Żydów. Niemcy nie byli potrzebni. Polacy sami spaliliby żydowskich sąsiadów”.

Jewgienij Satanowski dużo podróżuje Na początku lat 90. w obliczu zmian zachodzących w Rosji wpadł na pomysł utworzenia Instytutu Studiów nad Izraelem w Rosji. Później to Centrum zostało przemianowane na Instytut Bliskiego Wschodu, a Jewgienij Janowicz Satanowski został jego szefem od 1993 roku. Ma poparcie rosyjskich władz.

Antypolskie wypowiedzi Satanowskiego.

„Tyle razy Polskę dzielili między sobą, tyle było rozbiorów, zaborów, a władze Polski niczego się nie nauczyły. Wciąż im się eksperymentów zachciewa”. “Warszawa tęskni za tymi czasami, kiedy do Polski należał Smoleńsk i Wilno” – powiedział Satanowski dla rosyjskiej gazety “Wzgljad”.
Satanowski stale mówi o wielkości Związku Sowieckiego i rozpacza nad jego upadkiem. Także w przypadku Kaliningradu nie może powstrzymać się od chwalenia czasów sowieckich. Nie brakuje w jego wypowiedziach odwołania do “wielkich czynów” “wybitnego ojca narodów Józefa Stalina:

„To nie jest przypadek, że Józef Stalin dokonał podziału Prus. Wówczas przy Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Sowieckiej pozostały rejony najbardziej umocnione. Reszta poszła do Polski – szydzi Satanowski i dodaje – dziś Warszawa tęskni za tymi czasami, kiedy do Polski należał Smoleńsk i Wilno”.

Zbrodnia Katyńska w 1940 roku.

Zbrodnia Katyńska to dokonany wiosną 1940 r. przez sowieckie NKWD mord na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego. Ofiary zbrodni to ok. 14,5 tys. jeńców wojennych (w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej) oraz 7,3 tys. osób cywilnych. Ofiarom strzelano w tył głowy z najbliższej odległości na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego ze Stalinem na czele.

Zbrodnia Katyńska to dokonany wiosną 1940 r. przez sowieckie NKWD mord na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego. Ofiarom strzelano w tył głowy z najbliższej odległości na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego ze Stalinem na czele.

Sowieccy zbrodniarze nigdy nie zostali osądzeni i ukarani.

© (MJ)