17 września 1939 rok. Sowiecko – żydowski nóż w plecy.

Pakt Hitler – Stalin był IV rozbiorem Polski. Nasi odwieczni wrogowie podzielili się Polską. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę zmieniła na zawsze historię naszego kraju. To ponad milion polskich ofiar. Do tego doszła masowa zdrada polskich Żydów.

17 września 1939 rok . Sowieci wbijają nóż w plecy Polsce.

Sowieci czyli pierwszy cios w plecy.

Atak Sowietów na Polskę to był nóż wbity w plecy . Rosja sowiecka zerwała traktat o nieagresji z Polską i rzuciła się od tyłu na walczącą z Niemcami armię polską.

2 miliony sowieckich żołnierzy , 4 tysiące czołgów i 1800 samolotów zaatakowało Polskę o godz. 6.00 rano. 300 tysięcy naszych żołnierzy nie mogło zatrzymać tej “czerwonej” nawałnicy. Polska była całkowicie zaskoczona agresją Armii Czerwonej.

Nie najlepiej to świadczy o pracy polskiego wywiadu na kierunku wschodnim. Właściwie tego wywiadu nie było . Ostatnio wydana seria książek pod tytułem ” Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP ” pod redakcją Tadeusza Dubickiego ujawnia , że kilkunastu kluczowych oficerów polskiego wywiadu zostało zwerbowanych przez sowiecką bezpiekę CzeKa/NKWD jeszcze w latach 20. Ich zdrada sparaliżowała polski wywiad na odcinku wschodnim , w tym całą siatkę wywiadowczą w Moskwie. To ci renegaci stali za klęską wywiadowczą w 1939 roku.

” – Nastąpiło to ( sowiecka agresja) w chwili , kiedy impet niemiecki zaczął się zmniejszać , kiedy wydłużone na kilkaset kilometrów linie kolejowe i zaopatrzeniowe niemieckie zaczęły zawodzić i kiedy mogliśmy jeszcze przetrzymać w walkach pewien okres ” (Władysław Anders – ” Bez ostatniego rozdziału ” ).

22 września 1939 rok. Brześć. Pakt Hitler – Stalin w praktyce.
Uśmiechnięte twarze agresorów z Wehrmahtu i Armii Czerwonej.

Żydzi czyli drugi cios w plecy.

Wielkim szokiem dla Polaków były antypolskie wystąpienia mniejszości etnicznych , szczególnie Żydów. Żydzi entuzjastycznie witali wojska sowieckie . Wznosili duże bramy triumfalne , całowali sowieckie czołgi , zrywali polskie biało-czerwone flagi z budynków państwowych. To łamało morale społeczeństwa kresowego i wojska polskiego.

Żydzi wzięli czynny , świadomy i masowy udział w sowieckiej eksterminacji Polaków. Nadreprezentacja Żydów w sowieckim aparacie terroru i administracji była szokująca. Stanowili oni ponad 60 procent sowieckiej kadry kierowniczej !

Żydzi stworzyli milicję , która ścigała i mordowała Polaków. Brali udział w deportacjach Polaków na Syberię. Tworzyli listy Polaków do zlikwidowania. Wskazywali sowieckiej bezpiece – NKWD miejsca pobytu Polaków wyznaczonych do wywózki. Tropili Polaków poszukiwanych przez NKWD.

W czasie sowieckiej okupacji liczba żydowskich studentów na Uniwersytecie Lwowskim wzrosła z 15 procent ( w II RP) do 85 procent. Polskich studentów już nie było. Nie żyli albo byli w łagrach lub więzieniach.

Ponad milion polskich ofiar.

Tragiczny jest bilans polskich ofiar. Sowieci z Żydami zabili ponad 100 tysięcy Polaków. Do więzień wtrącono ponad 400 tysięcy Polaków , a do obozów śmierci na Syberii wysłano ponad 500 tysięcy naszych rodaków : mężczyzn , kobiet i dzieci. Większość nie przeżyła. Ich kości leżą w skutych lodem tajgach Syberii. To dane według raportu szefa sowieckiej bezpieki Berii.

Katyń 1940 rok.
Masowe groby kilku tysięcy polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów strzałami w tył głowy.

To oprawcy z NKWD wymordowali w 1940 roku tysiące polskich oficerów w Katyniu i innych miejscach.

Ginęły całe polskie wielopokoleniowe rodziny . Przy okazji , niszczono i rabowano co się tylko dało. W tym polskie skarby kultury i archiwalia.

Tak więc Niemcy miały od 17 września 1939 roku dwóch sojuszników : Sowietów i Żydów.

” W rozkisłym Chełmie , w brudnym zalewie , w żydowskich radosnych wiwatach , gniły ciała polskich obrońców ” ( Melchior Wańkowicz – ” Ziele na kraterze ” ) .

” Cywilne władze sowieckie przejmują administrację . Rozpoczęły się represje , aresztowania i prześladowania. Pozostawiono swobodę działania , która rychło przerodziła się terror , gwałt i samowolę , miejscowym milicjom komunistycznym , złożonym przeważnie z Żydów ” ( “Armia Krajowa w dokumentach”. Tom I. – Gen. Tokarzewski do gen. Sosnkowskiego , styczeń 1940 rok ).

“Nienawiść przeciw bolszewikom wywołuje spotęgowaną do najwyższych granic nienawiść mas chłopskich i drobnomieszczańskich do Żydów , ze względu na sympatie do sowieckiego okupanta , ujawnione przez masy żydowskie , oraz liczny udział Żydów w sowieckiej administracji i milicji bolszewickiej” ( “Armia Krajowa w dokumentach”. Tom I. – Płk. Rowecki do gen. Sosnkowskiego , luty 1940 rok ).

” Na terenie okupacji sowieckiej praca jest znacznie trudniejsza niż w Generalnym Gubernatorstwie. Bolszewicy mają dużą pomoc elementu miejscowego : Ukraińców , Białorusinów a przede wszystkim Żydów” ( “Armia Krajowa w dokumentach“. Tom I – Gen. Rowecki do gen. Sosnkowskiego , listopad 1940 rok ).

Podsumowanie

Dzisiaj żydowscy historycy z USA i Izraela w kłamliwy sposób bagatelizują masową współpracę Żydów z sowieckim okupantem. Twierdzą wręcz , że to nieprawda. Robią to w świadomy sposób. Oni dobrze wiedzą , że to co się wydarzyło po ataku Niemiec na Związek Sowiecki , czyli seria antyżydowskich pogromów w lecie 1941 roku w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej , to była zemsta niektórych Polaków za zamordowanie członków ich rodzin przez żydowskie NKWD wskutek donosów ich żydowskich sąsiadów.

Polityka ukrywania zbrodni żydowskich w szeregach sowieckiego aparatu terroru w czasie II wojny światowej jest świadomą polityką środowisk żydowskich. Oni mają być tylko ofiarami.

© ( MARB )

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.