Ilu Polaków mieszka w Polsce

W 2023 roku ludność Polski liczyła 37 milionów 698 tysięcy stałych mieszkańców. 48,4 procent populacji Polski stanowili mężczyźni, a 51,6 procent kobiety. Obecnie 60 procent osób (23,1 mln) mieszka w miastach, a 40 procent na wsi (14,6 mln). W małych i średnich miastach mieszka 12,4 mln osób, natomiast w dużych i wielkich 10,7 mln osób.

Fot. Pixabay License.

Najliczniej zamieszkiwane jest województwo mazowieckie z 5,5 milionami mieszkańców. To 14,8 proc. ludności rezydującej w Polsce. Na drugim miejscu pod względem liczby ludności rezydującej znalazło się województwo śląskie (4,3 milionów – 11,8 proc. populacji), a na trzecim woj. wielkopolskie (3,4 miliona osób, wzrost o 29 411). Najmniej licznymi województwami są: opolskie liczące 908 tysięcy rezydentów, co stanowi 2,5 proc. całej ludności rezydującej kraju oraz lubuskie z liczbą 963 tysięcy stałych mieszkańców.